نویسنده = وحیده ناظری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی دم‌شیر (Leonurus cardiac L.) با استفاده از نشانگرهای AFLP

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 209-224

ابوذر سورنی؛ وحیده ناظری؛ محمدرضا فتاحی مقدم


2. بررسی تنوع ژنتیکی گیاه کنار (Ziziphus spina-christi (L.)Wild.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 274-288

فاطمه بینا؛ ذبیح الله زمانی؛ وحیده ناظری