نویسنده = ناصر زارع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کروموزومی گونه چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) در رویشگاه‌های شمال غرب ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 132-139

رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع