نویسنده = محمد علی ابرهیمی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina)

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 175-181

ربابه پناهزاده پریخان؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ محمد علی ابرهیمی